[] Scheda
[] Associazione - Combattimenti
Rango Associazione Combattimenti Siege Perdite Disegnare
1 Giganta 51426 42075 - 37600 KOs (89%) 9140 211
2 Jasons Fists 50585 42420 - 38738 KOs (91%) 7944 221
3 toto1507 47555 33645 - 28656 KOs (85%) 13596 314
4 Sülz Fight Club 31174 17819 - 14990 KOs (84%) 13146 209
5 One Punch Man 30982 19814 - 16141 KOs (81%) 10897 271
6 Locomotive6 27778 13877 - 11002 KOs (79%) 13629 272
7 Plarinum Fighting 27314 19241 - 16238 KOs (84%) 7796 277
8 United Harztown 25190 16210 - 13168 KOs (81%) 8756 224
9 Hamburg Huskies 22925 11872 - 10128 KOs (85%) 10885 168
10 Prellblock 20828 12420 - 10119 KOs (81%) 8260 148
11 Barba Boxing 20686 14490 - 12439 KOs (86%) 6029 167
12 BSC Caro 19958 12024 - 9687 KOs (81%) 7758 176
13 McButch Boxing Club 19803 14437 - 11909 KOs (82%) 5173 193
14 Evil´s Box 17920 12361 - 10181 KOs (82%) 5428 131
15 Boxstars 17829 9672 - 7604 KOs (79%) 7968 189
16 con club 17602 10703 - 9893 KOs (92%) 6817 82
17 Kong's Kings 15218 7267 - 5866 KOs (81%) 7829 122
18 Autumn Rainbow BC 14567 7481 - 6277 KOs (84%) 6993 93
19 Freedom Fighters 14462 5939 - 4114 KOs (69%) 8344 179
20 Drago's Dragons 14421 7169 - 5581 KOs (78%) 7116 136
21 Black Gloves 13254 6884 - 5888 KOs (86%) 6265 105
22 The Chicks 12483 4399 - 3923 KOs (89%) 8011 73
23 Pink Pong 12210 4916 - 4234 KOs (86%) 7192 102
24 Berserk 12207 5023 - 4285 KOs (85%) 7114 70
25 Nordische Hünen 12135 6622 - 5279 KOs (80%) 5402 111
26 Pugilist Pressure 11884 6035 - 3819 KOs (63%) 5634 215
27 X-Men 11876 7839 - 6634 KOs (85%) 3851 186
28 Elite Pugilistic Titan 10879 5735 - 3762 KOs (66%) 4968 176
29 The Mad Squad 10508 6592 - 4768 KOs (72%) 3783 133
30 Eclipse Boxing Club 8992 4432 - 3509 KOs (79%) 4386 174
31 Hackers 8611 3967 - 3256 KOs (82%) 4574 70
32 BoxGym 86 7437 3694 - 2898 KOs (78%) 3669 74
33 Plüschy 7237 3834 - 3070 KOs (80%) 3313 90
34 Powerpack 6645 3499 - 2612 KOs (75%) 3072 74
35 Gilly’s OGZ 6420 3765 - 3136 KOs (83%) 2617 38
36 Platinum Promotions 6147 5147 - 4123 KOs (80%) 926 74
37 Walhalla Rising 5911 2303 - 1073 KOs (47%) 3471 137
38 EffesGilde 5871 2674 - 2227 KOs (83%) 3144 53
39 Pitbulls 5660 3523 - 2784 KOs (79%) 2075 62
40 Clown Boxing Circus 4897 1615 - 842 KOs (52%) 3174 108
41 Kreuznacher Gassenhauer 4862 1526 - 737 KOs (48%) 3232 104
42 Bulls Gym 4328 2661 - 2084 KOs (78%) 1629 38
43 Респект 4168 2945 - 2708 KOs (92%) 1202 21
44 Deutsches Kraftwerk 4018 2431 - 1954 KOs (80%) 1535 52
45 Flinke Fäuste 3707 2103 - 1741 KOs (83%) 1564 40
46 Blue_Thunder 3601 1646 - 1425 KOs (87%) 1932 23
47 BC Verden/ Aller 3439 1875 - 1333 KOs (71%) 1529 35
48 littleboy 3392 1576 - 1404 KOs (89%) 1792 24
49 X Fighter 3166 1726 - 1294 KOs (75%) 1404 36
50 urvas 3006 1729 - 1097 KOs (63%) 1224 53
51 American Team 2204 933 - 848 KOs (91%) 1259 12
52 Sirius 1882 1016 - 824 KOs (81%) 847 19
53 maddins team 1807 726 - 597 KOs (82%) 1061 20
54 Fast Fists 1785 935 - 595 KOs (64%) 816 34
55 KNOCKDOWN BOXING CLUB 1746 1174 - 784 KOs (67%) 533 39
56 Sweet Scientists 1732 896 - 723 KOs (81%) 827 9
57 Ring 1461 698 - 603 KOs (86%) 755 8
58 Boxclub Dynamo 1351 766 - 585 KOs (76%) 566 19
59 Kaimans 1300 568 - 412 KOs (73%) 705 27
60 High Flyers 1269 576 - 533 KOs (93%) 687 6
61 Inkasso 1076 572 - 422 KOs (74%) 488 16
62 Axels Boxclub 1021 389 - 357 KOs (92%) 627 5
63 Everything Zen 990 444 - 371 KOs (84%) 541 5
64 The_Numbers 836 436 - 367 KOs (84%) 392 8
65 Nugalėtojai 831 358 - 281 KOs (78%) 461 12
66 Queen 802 448 - 366 KOs (82%) 343 11
67 Argo Ltd 775 310 - 236 KOs (76%) 456 9
68 teamtorque 763 307 - 269 KOs (88%) 453 3
69 Short to Long Range 743 351 - 215 KOs (61%) 368 24
70 Łódzka Stajnia 736 461 - 375 KOs (81%) 264 11
71 Shadowjin 720 326 - 297 KOs (91%) 392 2
72 YMT 700 317 - 253 KOs (80%) 371 12
73 K.O. KINGZ 690 319 - 252 KOs (79%) 361 10
74 ChaosGmbH 684 263 - 227 KOs (86%) 415 6
75 SP Fight Club 610 342 - 250 KOs (73%) 249 19
76 Aggro Boxing Club 608 255 - 235 KOs (92%) 351 2
77 Dude's 599 271 - 222 KOs (82%) 316 12
78 HEXIOUS 463 195 - 155 KOs (79%) 267 1
79 Team Rissi 429 90 - 65 KOs (72%) 337 2
80 EttoBoxing 407 205 - 178 KOs (87%) 197 5
81 House of Punches 400 243 - 211 KOs (87%) 152 5
82 Tallman Boxing 392 224 - 201 KOs (90%) 166 2
83 Poris Academy 387 137 - 117 KOs (85%) 246 4
84 tristn56789 372 105 - 95 KOs (90%) 266 1
85 no1Jed 356 219 - 164 KOs (75%) 129 8
86 Jokepool 354 113 - 99 KOs (88%) 238 3
87 BC Dynamo Dresden 348 165 - 137 KOs (83%) 177 6
88 NW Boxing 341 199 - 156 KOs (78%) 134 8
89 Northern Heroes 333 166 - 145 KOs (87%) 166 1
90 WideAwake 333 171 - 129 KOs (75%) 161 1
91 Cyboxers 332 230 - 200 KOs (87%) 98 4
92 lexi's gym 321 201 - 162 KOs (81%) 114 6
93 Zemo Boxing Club 313 106 - 98 KOs (92%) 201 6
94 Hoppel Boxing 301 187 - 153 KOs (82%) 111 3
95 gang shit 284 135 - 119 KOs (88%) 146 3
96 Die Pagersens 281 106 - 89 KOs (84%) 173 2
97 Iamberjack 274 159 - 146 KOs (92%) 113 2
98 TooRealCyberBoxing 242 139 - 111 KOs (80%) 97 6
99 BEA 240 34 - 34 KOs (100%) 206 0
100 Mere Street 238 95 - 80 KOs (84%) 136 7

Videogioco per browserVideogioco per browserBoxmanager
Tempo di ricarica: [0.1483] Secondi. / Server: [netcup ODIN]